Vijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op onze website.

Privacybeleid website
Vijf gaat uiterst zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden door andere organisaties dan Vijf en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Aansprakelijkheid
Vijf is niet aansprakelijk voor gevolgen van mogelijke foutieve informatie op de website.